"וכל העם רואים את הקולות"שמות כ' , יד

משמעות. ערבות. תקוה.

קולות פועלת לעיצוב חברה ישראלית המבוססת על ערכי היסוד של התרבות היהודית. לשם כך קולות מלווה ומפתחת הנהגה ערכית יהודית המתמודדת עם אתגרי השעה.

>About Us