ספר במדבר

פרשת שלח

פרשת בהעלותך

פרשת נשא

פרשת במדבר

פרשת פינחס

פרשת בלק

פרשת חוקת

פרשת קרח

פרשות מטות-מסעי

 

פרשת במדבר

ברת חיים במקום ברית ייעוד

ליאור טל שדה

לך לך במדבר

אילנה ביטון

פרשת נשא

היופי והסכנה שבהצלחה

אירינה גריצ'בסקה

 

פרשת בהעלותך

 

והיית לנו לעיניים

תדהר גוטמן

מחצוצרת הכסף ליצירת החצר של החברה הישראלית

אילנה ביטון

פרשת שלח

כוח המילה והשפעתה על קריאת מפות

דורי סלע

 

פרשת קרח

החטא והכלי

נעמי (יפה) עיני

מחלוקת שאינה לשם שמיים אז ועתה

דודו ליברמן

 

פרשת חוקת

 

צריך ברכה מתוקנת

ליאור טל שדה

שוחד, מרמה והפרת אמונים

צבי גילת

פרשת בלק

 

הבגדים שנלבש אחרי הקורונה

ליאון וינר דאו

הנס המתנוסס עד ימינו

אסתר עקיבא

פרשת פינחס

 

לא חייבים להסכים בשביל להתפייס עם אחים

רגב בן דוד

מהאדם המתקן לאדם המחמיר

ברוך ברנר

פרשות מטות-מסעי

 

ההצלה שבכוונה

ליאון וינר דאו

לשבת רגע

דבורה בושרי

©2019 by www.kolot.info. Proudly created by Shlomy Aviram 

קולות - ממעשה ללימוד למעשה (ע"ר) 580301299