top of page

ספר בראשית

פרשת וירא

פרשת לך לך

פרשת נח

פרשת בראשית

פרשת וישלח

פרשת ויצא

פרשת תולדות

פרשת חיי שרה

פרשת ויחי

פרשת ויגש

פרשת מקץ

פרשת וישב

פרשת בראשית

פרשת בראשית

איחוי הניגודים

רגב בן דוד

מול התוהו שבי

לירז פרומן

איפה הבושה?

ליאון וינר דאו

מחשבות איומות

שירה קנדלר

פרשת נח

לא לפחד מדרך ארוכה

רגב בן דוד

יש לי סיכוי להינצל אני יודע

צורית  בוסקילה

חציית גבול

נעמי (יפה) עיני

מתי כבר נצא מהתיבה

דוד ליברמן

פרשת נח

פרשת לך לך

פרשת לך לך

מעדה סוקלת לעדה נפגשת

תדהר גוטמן

מה בין הליכה להלכה

דבורה בושרי

על אהבת שתי המולדות

אילנה ביטון

מירוץ הצבירה האנושי

ליאון וינר דאו

על עצמות וחיסון העדר

ברוך ברנר

פרשת וירא

חברות, אחריות, שותפות

דודו ליברמן

לראות את הקולות.

רגב בן  דוד 

על יראה וראייה

דודו ליברמן

ישמע האל, יצחק

אילנה ביטון

פרשת וירא

פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

לרפא עולם שבור

אילנה ביטון

קול שמחה 

דותן איריאלי

על אחיזה בעולם שאחרי שרה

תדהר גוטמן

פרידה ותודה

ליאור טל שדה

פרשת תולדות

פרשת תולדות

צריך ברכה מתוקנת

ליאור טל שדה

שוחד, מרמה והפרת אמונים

צבי גילת

"אַל-תֵּרֵד מִצְרָיְמָה, שְׁכֹן בָּאָרֶץ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ" - מה בין האלווין לסיגד בישראל? 

עינבר בלוזר שלם 

והיה העקוב למישור

תומר פרסיקו

פרשת ויצא

פרשת ויצא

הבגדים שנלבש אחרי הקורונה

ליאון וינר דאו

'אם יוצאים – מגיעים למקומות נפלאים'(ד"ר סוס )

אילנה ביטון 

הנס המתנוסס עד ימינו

אסתר עקיבא

לו הייתי יודע

ליאון וינר דאו

פרשת וישלח

פרשת וישלח

לא חייבים להסכים בשביל להתפייס עם אחים

רגב בן דוד

קטן זה הגדול החדש

לירז פרומן

מהאדם המתקן לאדם המחמיר

ברוך ברנר

"הזמן מרפא את הכל"?

רגב בן דוד

פרשת וישב

פרשת וישב

ההצלה שבכוונה

ליאון וינר דאו

פשוט אִמרו לא

ליאון וינר דאו

לשבת רגע

דבורה בושרי

ארץ מגורי אביו 

דוד ליברמן

פרשת מקץ

פרשת מקץ

כיצד פותרים חלום?

דודו ליברמן

יוסף, אחיו, ישראל והעולם

תומר פרסיקו

למה לוותר על חלומות אם אפשר לוותר על המציאות?

צורית  בוסקילה

פרשת ויגש

פרש ויגש

להיות יהודה

אילנה ביטון

איך שגלגל מסתובב

רגב בן דוד

לראות את הכורח בחזקת היופי

ליאור טל שדה

להודות על האמת

דבורה בושרי 

פרשת ויחי

פרשת ויחי

ברכת הענווה

רקפת שולדר

למצוא מי שמשלים או לנסות להיות אדם שלם?

רגב בן דוד

יש חיים לפני המוות

אילנה ביטון 

מישהו קורא בשמי

דותן אריאלי

bottom of page