ספר דברים

פרשת ראה

פרשת עקב

פרשת ואתחנן

פרשת דברים

פרשות ניצבים-וילך

פרשת כי תבוא

פרשת כי תצא

פרשת שופטים

פרשת וזאת הברכה

פרשת האזינו

 

פרשת דברים

באין חזון ייפרע עם 

תדהר גוטמן

ממשה עד משה: ארגז הכלים של המנהיג

שלמה ווייניש

לספר מחדש דרך הישן

דודו ליברמן

מניכור לחזון

אילנה ביטון

פרשת ואתחנן

 

חמידה שמביאה לחורבן

אילנה ביטון

על דחיינות רצחנית

דודו ליברמן

היפוך ההתגלות

ליאור טל שדה

מט' באב לטו באב

אילנה ביטון

פרשת עקב

 

בשבח המשפטים הטובים להורות

יעל שפיר גריבי

נקודות מפנה לימים של נחמה ואהבה 

תדהר גוטמן

מהפרטיקולרי לאוניברסלי 

אבי פרקש

הורשה כהעברה מול הורשה כמחיקה

רגב בן  דוד 

פרשת ראה

 

בין נביאי האמת לנביאי השקר

צבי גילת

להפסיק לנסות לנצח

ליאור טל שדה

עקירת האשרה כמעשה בניה

ליאון וינר דאו

עיר הנידחת והזכות לחופש דת

תומר פרסיקו

פרשת שופטים

 

וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד

ליאור טל שדה

משופטים לשופט

ברוך ברנר

האומנם לוותר על עצמיותנו כדי להיבדל מהאחר?

רגב בן דוד

מה עושה המלך כשהוא קם בבוקר?

דוד ליברמן 

דודו ליברמן

פרשת כי תצא

 

אין מושיע לה 

ליאון וינר דאו

האם הוכל הוג במלחמה ובאהבה

אירינה גריצבסקה

כי תצא

נעמי(יפה) עיני

ובכל זאת התעלמתי

ליאון וינר דאו

פרשת כי תבוא

 

בראש ובראשונה טובת העם

רגב בן דוד

שלום כי תבוא 

רגב בן דוד

ברכה וקללה

דבורה בושרי 

איך למדתי לעבוד עם מומחים ונותני שירות

רגב בן דוד

פרשות ניצבים-וילך

 

שנה חדשה ניצבת בפתח

תדהר גוטמן

פתח לנו קובץ

דוד ליברמן

קפה מוות

נעימי (יפה) עיני

לחפיפה המושלמת

דותן אריאלי 

הרהורים על חזרה בתשובה

אילנה ביטון

שבת שובה 
גמישות הנפש

ליאור טל שדה

פרשת האזינו

 

לי נקם ושלם

אירינה גריצ'בסקה

מי שמאזין

אילנה ביטון

 

פרשת וזאת הברכה

כיצד פותרים  חלום ?

דוד ליברמן