ספר דברים

פרשת ראה

פרשת עקב

פרשת ואתחנן

פרשת דברים

פרשות ניצבים-וילך

פרשת כי תבוא

פרשת כי תצא

פרשת שופטים

פרשת וזאת הברכה

פרשת האזינו

 

פרשת דברים

באין חזון ייפרע עם 

תדהר גוטמן

לספר מחדש דרך הישן

דודו ליברמן

מניכור לחזון

אילנה ביטון

פרשת ואתחנן

חמידה שמביאה לחורבן

אילנה ביטון

על דחיינות רצחנית

דודו ליברמן

היפוך ההתגלות

ליאור טל שדה

 

פרשת עקב

 

בשבח המשפטים הטובים להורות

יעל שפיר גריבי

נקודות מפנה לימים של נחמה ואהבה 

תדהר גוטמן

מהפרטיקולרי לאוניברסלי 

אבי פרקש

פרשת ראה

בין נביאי האמת לנביאי השקר

צבי גילת

להפסיק לנסות לנצח

ליאור טל שדה

 

פרשת שופטים

וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד

ליאור טל שדה

משופטים לשופט

ברוך ברנר

 

פרשת כי תצא

 

אין מושיע לה 

ליאו וינר דאו

האם הוכל הוג במלחמה ובאהבה

אירינה גריצבסקה

פרשת כי תבוא

 

בראש ובראשונה טובת העם

אילנה ביטון

שלום כי תבוא 

רגב בן דוד

פרשות ניצבים-וילך

 

שנה חדשה ניצבת בפתח

תדהר גוטמן

קפה מוות

נעימי (יפה) עיני

פרשת האזינו

 

לי נקם ושלם

אירינה גריצ'בסקה

מי שמאזין

אילנה ביטון

 

פרשת וזאת הברכה

.

.