top of page

ספר ויקרא

פרשת תזריע-מצורע

פרשת שמיני

פרשת צו

פרשת ויקרא

פרשות בהר-בחוקותי

פרשת אמור

פרשות אחרי מות-קדושים

ויקרא

פרשת ויקרא

להוכיח באהבה

הילה אלחיאני 

לשמוע את הקריאה

דודו ליברמן

קריאה לסדר צלול 

דודו ליברמן

להיות מרכז העולם זה מחייב

ד"ר תומר פרסיקו

בין קורבן לקירבה

אילנה ביטון

פרשת צו

היום שאחרי שביעי

דבורה בושרי

היום שאחרי שביעי

דבורה בושרי

שלשלת הדורות והזהויות

אילנה ביטון

צו

דבורה בושרי

פרשת שמיני

שמיני

משכן ראוי

אילנה ביטון

על הדממה ועל ההתמרה

ברוך ברנר

על להט מוגזם והיעדר צניעות

אמיר כהן

הסתפקות שמעבר לטבע

ליאון וינר דאו

פרשות תזריע-מצורע

קמפיין למען השתיקה

דודו ליברמן

טקס הבדלה ליציאה מבידוד 

רגב בן דוד 

קוורנה, שואה, תקומה

ליאון וינר דאו

הלידה מאתחלת אותנו – ואנחנו מפנים לה מקום

דר' תמי חלמיש אייזנמן

תזריע מצורע

פרשות אחרי מות - קדושים

אחרי מות קדושים

מדיני הכשרות ועד לסיפור המשותף

אירינה גריצ'בסקה

תלוי איזו עבדות, תלוי איזו חירות

ד"ר  תומר  פרסיקו   

קדושים תהיו

תדהר גוטמן

מצה זו על שום מה? - שתי משמעויות למצה בהגדה

דוד ליברמן 

לשחרר את הלא אני

אירינה גריצ'בסקה

זה הכלל (הכי) גדול בתורה

אילנה  ביטון 

פרשת אמור

אמור

ממרוקו לישראל

אילנה ביטון

אחרי מות, קדושים אמור

ליאון וינר דאו

התגלות אלוהים בתוך השבר

ליאור טל שדה

שחרור כתהליך

ליאון וינר דאו

פרשות בהר-בחוקותי

בהר בוקתי

כינון תודעה אחרת

דודו ליברמן

לקראת יציאה מהמערה של אחוזתנו ומשפחתנו

רגב בן דוד

עט לשמוט אחזתנו ועת לשוב לאחזתנו 

רגב בן דוד

ושבתה הארץ 

אילנה ביטון, 

לקראת יציאה מהמערה של אחוזתנו ומשפחתנו

רגב בן דוד

זה תמיד עשוי להתהפך 

רגב בן דוד

bottom of page