top of page

ספר שמות

פרשת בשלח

פרשת בא

פרשת וארא

פרשת שמות

פרשת תצוה

פרשת תרומה

פרשת משפטים

פרשת יתרו

פרשת ויקהל-פקודי

פרשת כי תשא

שמות

פרשת שמות

נטולי השם

ליאור טל שדה

מנשה ואפרים אשר לא ידעו את יוסף

רגב בן דוד

ברוכים הבאים לספר שמות!

אילנה ביטון

לבחור נכון 

תומר פרסיקו

סוד הצמצום

ליאור טל שדה

פרשת וארא

וארא

לראות,לפעול

יהודה יעקב

אלטנוי-אל

ליאון וינר דאו 

דרמת התקשות הלבבות

דודו ליברמן

ייסורין חביבין

ליהרז פרומן

סכנת קוצר הרוח

ליאור טל שדה

פרשת בא

בא

לדבר אמת אל הכוח

רגב בן דוד

 מי כלול בעם שנולד?

יהודה יעקב

ההורה כמחנך בחזית

יהודה יעקב

כאן כדי לספר

ליאון וינר דאו

על קלות הדעת וכבדות הלב

צבי גילת

פרשת בשלח

לחתור אל החוק

דודו ליברמן

דילמת ההורות הקלאסית ואלוהים

אירנה גריצ'בסקה

לשם מה נבראה השבת

תדהר גוטמן

בשביל נס צריך שניים

ד"ר תומר פרסיקו

בשלח

להיות יהודה

אילנה ביטון

להיות יהודה

אילנה ביטון

דברי מרים

צורית בוסקילה

יתרו

פרשת יתרו

אמת תצמח

דבורה בושרי

תורה מן השמים – כפירה מן ההכרח

דבורה בושרי

הדיבר האחד עשר 

נעמי (יפה) עיני

להחזיר את הברקים והקולות

רגב בן דוד

להוכיח מתוך קרבה וכבוד

אילנה ביטון

משפטים

פרשת משפטים

מאחורי המשפטים

אילנה ביטון

מול שערו הפנימי של החוק

דוד ליברמן

בין חזון לעיוורון

תדהר גוטמן

חירות, שוויון ואחווה

דותן אריאלי,

שיעבוד נעלה

ליאון וינר דאו

תרומה

פרשת תרומה

מחה תמחה - משהו ששווה לזכור

תדהר גוטמן

פנים אל מול פנים

תומר פרסיקו

דמוקרטיה בין שפל לרוממות

דודו ליברמן

פנים מול פנים

אירנה גריצ'בסקה

הנאים המשכנים בעינייך?

אילנה ביטון

תצוה

פרשת תצוה

ונהפוך הוא

ליאור טל שדה

להטיל ספק בספק

לירז פרומן,

ונהפוך הוא

ליאור טל שדה

אורים ותומים במשפט

גינו וינס

גלוי ונסתר בבגדי הכהן – ובבגדים בכלל

אסתר עקיבא 

פרשת כי תשא

כי תשא

ניכור עצמי ומנהיגות חזקה

ליאון וינר דאו

בצוק העיתים

ליאון וינר דאו

ניכור עצמי ומנהיגות חזקה

ליאון וינר דאו

עיקרון אי הוודאות

אילנה ביטון

על סדק המאפשר משמעות

ברוך ברנר

ויקהל פקודי

פרשות ויקהל-פקודי

לא על המנהיג לבדו

רגב בן דוד

פירוק כתנאי להתקדמות

דוד ליברמן 

לא על המנהיג לבדו

רגב בן דוד

אמת של ידיעה מול אמת של דעת

ליאור טל שדה

למצוא קרקע יציבה בתוך הארעיות

רגב בן דוד

bottom of page