פרשות השבוע ומועדי ישראל 

דף בבניה - מומלץ להתעדכן בהמשך... 

בראשית                        שמות                           ויקרא                            במדבר                        דברים 

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

ויחי

שמות 

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקתי

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

מסעי

דברים

ואתחנן

עקב

ראה

שופטים

כי תצא

כי תבוא

צבים

וילך

האזינו

וזאת הברכה

חגים ומועדים

ראש השנה

חג העליה

יום האישה

יוהז"כ לחללי מערכות ישראל

י"ז בתמוז

צום גדליה

חג הסיגד

תענית אסתר

יום העצמאות

תשעה באב

יום כיפור

חנוכה

פורים

ל"ג בעומר

ט"ו באב

סוכות

עשרה בטבת

פסח

יום ירושלים

שמחת תורה

ט"ו בשבט

יוהז"כ לשואה ולגבורה

שבועות

©2019 by www.kolot.info. Proudly created by Shlomy Aviram 

קולות - ממעשה ללימוד למעשה (ע"ר) 580301299