top of page
טופס הגשת מועמדות
מובילי חינוך ורווחה בשלטון מקומי - התכנית למנהלות למנהלי אגפי חינוך ורווחה
אורח חיים
דת

 יש למלא את השאלון דרך דפדפן CROME בלבד
לכל הנוגע בשאלון או בהמשך התהליך וקביעת תאריך לשיחה אישית, מוזמנים לפנות לליאור קידרון , רכז התפעול בקולות - 054-8639375

אנא וודאו שמילאתם/ן את כל הסעיפים טרם לחיצה על הגשת מועמדות.

נא לשלוח קורות חיים ותמונת פנים בלינק זה, או למייל kolot@kolot.info

תודה על הגשת מועמדותך.להשלמת התהליך יש לשלוח קו"ח בעברית ותמונת פנים באמצעות קישור זה.

bottom of page