תודה!

קולות משקיעה מאמצים רבים בהכשרת מנהיגות בישראל ובהקניית ידע וערכים יהודים הרלוונטיים לחיי היומיום בישראל.
תרומתך תסייע לנו להמשיך בעבודתנו לקראת חברה ראויה, מוסרית וטובה יותר, בחיזוק זהות ובאימוץ חברתי של ערכי מוסר יהודיים. אנו מודים לך על שותפותך ותמיכתך בקולות.

1. סוג התרומה

2. סכום התרומה

* אמץ לומד בתכנית מנהיגות/בחממה

3. פרטים אישיים

תרומתך עשויה להיות מצוינת באתר קולות ובפרסומים שונים שלה. אנא ציין כיצד ברצונך להיות מצוין:

4. האם תרצה לקבל עדכונים מקולות‪?‬