מנחה בתוכנית הבוגרים של קולות ורכז תחום חוסן לאומי. מחנך, מרצה באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במכון הרטמן ומוביל את תוכנית בית הספר למנחי בתי מדרש במכון הרטמן. מרכז קבוצה לכתיבת הגות יהודית במכון ון ליר. ספריו: 'אבי אבי', 'שניים יחדיו' – פילוסופיה יהודית דתית חילונית.
ספרי שירה: 'כמעט', 'סמיכות', 'ספר הבית והמנוחה'.