תכנית העמיתים 

המחזור ה- 24

#185da8

תשפ''ב#185da8

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה למחזור ה- 24 של תכנית העמיתים של קולות. לקולות יש מעל 3000 בוגרים, נשים וגברים, הנושאים בתפקידי מפתח בחברה הישראלית.

תכנית זו מזמינה נשים וגברים מכל גווני הזהויות והמגזרים הנמצאים בעמדות השפעה, ואשר מבקשים להתמודד עם אתגרי הליבה הערכיים והזהותיים של החברה הישראלית, ולפעול להובלת שינוי ערכי וחברתי, באמצעות לימוד בית מדרשי.

קולות מאמינה כי במקורות ובתרבות ישראל, על ריבוי פניהם, טמונים המפתחות להצמחת חברה ערכית, מחוברת לזהותה ובעלת משמעות. חזון קולות, המפורט במסמך עמודי קולות, מתייחס לרעיונות עומק בתרבות ישראל ומציע התבוננות חדשנית על סוגיות מהותיות ומענה לאתגרי ההווה.

triangle-6097792_1920.jpg

למי מיועדת התוכנית ?

התוכנית תהיה מורכבת משתי קבוצות אליהן יבחרו מגוון נשים וגברים בעלי השפעה,
הפועלים במגזר העסקי, הציבורי והחברתי.
הקבוצות מיועדות למי שנמצאים בעמדות השפעה מקצועיות ואחרות
ומעוניינים לעבור תהליך פנימי, זהותי וערכי, ולקחת חלק בהובלת שינוי בחברה הישראלית.

בין האתגרים שידונו בתוכנית

מטרות הלימוד

 • פיתוח פרקטיקות ונורמות במרחבי ההשפעה,
  לצורך קידום חברה ראויה.
 • חיזוק יסודות המנהיגות האישיים של המשתתפים.
 • העמקת תהליך בירור הזהות היהודית והישראלית.
 • יצירת בסיס לשיתופי פעולה בין חברי הקבוצה ובינם
  לרשת בוגרי קולות ובניית שפה ערכית משותפת.
 • דיבור ותרבות של מחלוקת – הפיכת מחלוקות למנוע צמיחה חברתי ופיתוח דיבור נושא משמעות.
 • היחס לאחר – מהי אחריותנו לאחר שבתוכנו וסביבתנו?
 • חיים משותפים בחברה שסועה – כיצד יוצרים חברה המכילה פלורליזם עם ברית גורל וחזון משותף?
 • ערבות הדדית – יישום עכשווי של סוגיות צדק, צדקה וחלוקת משאבים.

מסגרת התוכנית

 • ארבעה עשר מפגשים אחת לשבועיים בחודשים אוקטובר 2021 עד מאי 2022,  קבוצה אחת בימי ראשון והאחרת בימי רביעי, בין השעות 22:00-19:00. המפגשים יתקיימו במסגרת קבוצתית בבית קולות בלוד.
 • סיור ערב ביום חמישי וסיור בוקר ביום שישי –
  במתכונת משותפת לשתי הקבוצות.
 • סמינר שישי-שבת בתנאי כלכלה מלאים – ככל הנראה במתכונת מורחבת בה ייקחו חלק משתתפי תכניות נוספות בקולות.
triangle-6097792_1920.jpg

לו''ז משוער

יתכנו שינויים קלים בלו''ז

ימי א':

17/10/21  י"א בחשוון - מפגש פתיחה

31/10/21 כ"ה בחשוון 

11/11/21 ז' בכסלו  (יום ה') - סיור ערב

21/11/21 יז' בכסלו

12/12/21 ח' בטבת

26/12/22 כ"ב בטבת

7-8/1/22 ה'-ו' בשבט - סמינר שישבת

16/1/22 י"ד בשבט

30/1/22 כ"ח בשבט

13/2/22 י"ב באדר א'

27/2/22 כ"ו באדר א'

13/3/22 י' באדר ב'

1/4/22 כ"ט באדר ב' (יום ו') - סיור בוקר

10/4/22 ט' בניסן

24/4/22 כ"ג בניסן

8/5/22 ז' באייר

22/5/22 כ"א באייר - מפגש סיום

תהליך המיון

שלב א': מילוי שאלון הרשמה, בצירוף קו"ח ותמונת פנים  עד לתאריך 15 לאוגוסט 2021.
שלב ב': השתתפות במפגש מדגים.
מפגשים מדגימים יתקיימו בלוד ותאריכים בנוגע אליהם יעודכנו בהמשך. 
שלב ג': שיחה אישית
 • לכל שלב יזומנו המועמדים המתאימים ביותר מהשלב הקודם

 • הודעות סופיות ימסרו למועמדים במהלך אוגוסט.

תנאים הכרחיים להשתתפות

 • תודעה חברתית רחבה ויכולת מוכחת להוביל שינוי.

 • השתתפות מלאה בכל מסגרת התוכנית ושלביה.

 • נכונות לתהליך עומק בנושאי ערכים וזהות באמצעות לימוד בית מדרשי.

 • יכולת התבוננות עצמית, קשב ופתיחות.

עלות התוכנית

עלות סמלית מסובסדת לכלל מרכיבי התוכנית הינה ₪2100

הנחיה

 • דויד ליברמן -  מנחה בקולות בתכניות העמיתים ותכניות הבוגרים. מוסמך האוניברסיטה העברית לספרות ותלמוד. ממייסדי הישיבה התיכונית 'מקור חיים' ובית המדרש להתחדשות. ניהל את בית המדרש 'אלול'. מחבר ספר 'תפילת האדם' על תהילים, מאמן בשיטת הליווי הנרטיבי.

עם מילוי השאלון יש לשלוח קו"ח ותמונת פנים למייל
kolot@kolot.info