©2019 by www.kolot.info. Proudly created by Shlomy Aviram 

ספר בראשית

פרשת וירא

פרשת לך לך

פרשת נח

פרשת בראשית

פרשת וישלח

פרשת ויצא

פרשת תולדות

פרשת חיי שרה

פרשת ויחי

פרשת ויגש

פרשת מקץ

פרשת וישב

 

פרשת בראשית

איך לשלב שמים וארץ

ליאור טל שדה 

"הרהור עמוק"

תמר דובדבני

פרשת בראשית

-

השיימינג הראשון בהיסטוריה

ליאור טל שדה

להיות מחוץ לתחום - להתמלא באלוהות

שולי אייזקס רוזנק

והנה טוב מאוד

-

איך הכל התחיל?

דודו ליברמן

קהלת ומסע הקיום

 

ליאון וינר דאו

איך יוצאים מהתוהו?

משה מאיר

מ"ישראל" ל"בראשית"

ליאון וינר דאו

פרשת נח

מנח התינוק ועד לצדיק תמים

אילנה ביטון

הרהורים על סיפור משותף

ליאור טל שדה

משפחת העמים

שרגא בר-און

להתחיל מבראשית

ברוך ברנר 

על סדר, הגדרות ופריצתם

משה מאיר

"בורא עולם ומחריבו - שאלת א-לוהים ושאלת האדם"

דב ברקוביץ

על המתח בין האלוהים והאדם

שולי אייזקס רוזנק

תעשה את התיבה

רחל אטון

עוד פועל נהרג בתאונת בניה ואנחנו שותקים

אילנה ביטון

נח זה רע

 

רוחמה וייס

מדוע השמיד ה' את עולמו?

דוד ליברמן

ללכת אל עולם חדש

דב ברקוביץ

מעולם שנחרב לעולם של ברית

עינת לרנר

לכשכש בזנב

רוחמה וייס 

 

פרשת לך לך

 

#metoo שרה אימנו

תמי לביא

להתחיל מהצעד השני

ברוך ברנר

כפל אישיותו של אברהם

דוד ליברמן

ויקרא בשם ה'

דוד ליברמן

בין יצחק רבין, דונאלד טראמפ אברהם אבינו

דב ברקוביץ

התהלך לפני והיה תמים

צבי גילת

'אַתָּה אֵל רֳאִי'

שמואל הר

התהלך לפני והיה תמים

שולי אייזקס רוזנק

חג העליה והקושי שבצידו

אירנה גריצבסקיה

בחירתו של אברהם

שמואל הר

לבנות עולם של תיקון

דב ברקוביץ

פרשת לך לך

ברוך ברנר

אברהם אבינו כ'האקר' הראשון

ליאון וינר דאו

פרשת וירא

איך לשלב שמים וארץ

ליאור טל שדה 

"הרהור עמוק"

תמר דובדבני

פרשת בראשית

-

השיימינג הראשון בהיסטוריה

ליאור טל שדה

להיות מחוץ לתחום - להתמלא באלוהות

שולי אייזקס רוזנק

והנה טוב מאוד

-

איך הכל התחיל?

דודו ליברמן

קהלת ומסע הקיום

 

ליאון וינר דאו

איך יוצאים מהתוהו?

משה מאיר

מ"ישראל" ל"בראשית"

ליאון וינר דאו

 

פרשת חיי שרה

איך לשלב שמים וארץ

ליאור טל שדה 

"הרהור עמוק"

תמר דובדבני

פרשת בראשית

-

השיימינג הראשון בהיסטוריה

ליאור טל שדה

להיות מחוץ לתחום - להתמלא באלוהות

שולי אייזקס רוזנק

והנה טוב מאוד

-

איך הכל התחיל?

דודו ליברמן

קהלת ומסע הקיום

 

ליאון וינר דאו

איך יוצאים מהתוהו?

משה מאיר

מ"ישראל" ל"בראשית"

ליאון וינר דאו

 

פרשת תולדות

איך לשלב שמים וארץ

ליאור טל שדה 

"הרהור עמוק"

תמר דובדבני

פרשת בראשית

-

השיימינג הראשון בהיסטוריה

ליאור טל שדה

להיות מחוץ לתחום - להתמלא באלוהות

שולי אייזקס רוזנק

והנה טוב מאוד

-

איך הכל התחיל?

דודו ליברמן

קהלת ומסע הקיום

 

ליאון וינר דאו

איך יוצאים מהתוהו?

משה מאיר

מ"ישראל" ל"בראשית"

ליאון וינר דאו

 

פרשת ויצא

איך לשלב שמים וארץ

ליאור טל שדה 

"הרהור עמוק"

תמר דובדבני

פרשת בראשית

-

השיימינג הראשון בהיסטוריה

ליאור טל שדה

להיות מחוץ לתחום - להתמלא באלוהות

שולי אייזקס רוזנק

והנה טוב מאוד

-

איך הכל התחיל?

דודו ליברמן

קהלת ומסע הקיום

 

ליאון וינר דאו

איך יוצאים מהתוהו?

משה מאיר