top of page
קולות בארגון

קול ארגוני

המסלול לארגונים וקהילות המבקשים להתמודד עם אתגרים מגוונים בדגש על עבודת צוות, סוגיות חברתיות ודילמות אתיות

עבור צוותי עבודה אורגניים המבקשים להעמיק במגוון סוגיות ולכונן צוותי חשיבה בעולמם המקצועי. הלימודהמשותף מעמיק את מערכת היחסים בתוך הקבוצה

ובמקביל תורם לצמיחה האישית של כל אחד ואחת מחבריה.

קולות בארגון

LOGO1.png

התמודדות עם מגוון אתגרים ארגוניים

LOGO2.png

מחלוקת ככלי ניהולי

LOGO3.png

עבודת צוות

שיפור עבודת צוות והתמודדות עם אתגרים...

קולות לעורכי דין

LOGO6.png

עומד להופיע בבימ"ש?
אתה צריך את הקול שלנו

קולות לעסקים

LOGO5.png

בעולם העסקים, אתה צריך את
הקול של קולות

רשויות מקומיות

LOGO4.png

התמודדות עם אתגרי הרשות
וניהול צוות

LOGO8.png

חוסן לאומי

העצמת כושר העמידה של מדינת ישראל אל מול האתגרים העומדים בפנייה

LOGO7.png

שגרירים זרים

כלים מעשיים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני דיפלומטים במאה ה-21.

star-of-david-311320_1280.png

ציונות 2000

הרחבת ופיתוח רובדי שיח ושפה נוספים עם מנהלים במגזר העסקי הנוגעים לתפקידם בצמצום פערים חברתיים באמצעות פעילות הליבה של העסק.

bottom of page