top of page

קולות לעורכי דין

מופיע בבית משפט? אתה זקוק לקולות שלנו

קולות הוא ארגון ללא מטרות רווח המכשיר מנהיגות ערכית בשיטת לימוד בית מדרשי ופועל בקרב אנשי מפתח בחברה הישראלית. עמיתי קולות זוכים בכלים לשיפור כושר קבלת החלטות, העשרת הידע, העמקת אופן החשיבה וחיזוק הזהות המבוססת על צדק חברתי, פלורליזם, סובלנות ודמוקרטיה, ערבות הדדית ותיקון.


בקולות פועלים המנחים הטובים והמעניינים בארץ בעלי ידע עמוק במקורות היהודיים- החל מהמקרא, עבור בגמרא, פילוסופיה יהודית וכלה בהוגי דעות בני זמננו- ומוחים בהנחיית קבוצה והפעלתה. הלימוד נעשה במתכונת של שיח ודיון בקבוצה בטקסטים מהמקורות היהודיים והאוניברסליים מכל הזמנים.

 


קולות פיתחו תכנית חממה המיועדת לארגונים עסקיים ומציעה לעורכי הדין 3 תכניות:

-    מחלקות ליטיגציה-  תכנית לימוד בקבוצה שתיערך במשרד עצמו. 
-    תכנית לימוד לעורכי דין ממשרדים שונים בשיתוף לשכת עוה"ד (בפיתוח)
-    מפגשי העשרה במסגרת שבועית או דו שבועית למשרדים

הערך המוסף לעורך/ת הדין

חידוד החשיבה- שיפור יכולות הטיעון, טכניקה חשיבה, ניתוח וטיעון של בית מדרש
לדבר 'יהודית'- גיוון מקורות לציטוט והעמקת היכולת להביא דוגמאות ומטאפורות מעולמות תוכן מגוונים, דבר המעניק ערך מוסף מול הקולגות ותחושת משמעות.
רובד תרבותי והיסטורי נוסף והעמקת ההיכרות עם ארון הספרים היהודי

 

מה זה יעניק למשרד (מסעדת שף למוח)

יתרון על פני מתחרים- מתן כלים לעורכי הדין שלא יקבלו בשום מקום אחר
חידוד המחשבה דיון וניתוח סוגיות הנמצאות על סדר היום של המשרד בדומה לשיטת ה- Case של הרווארד- דיון במקרי מבחן אקטואליים באמצעות לימוד של ידע שנצבר במשך דורות.
להתאים תוכן למקצוע


חיזוק המשרד- הלימוד המשותף מעמיק היכרות, יחסי אמון וגיבוש של הצוות.

למה קולות (יהדות אינה רק דתיות- היא הרבה יותר מזה)

עמיתי קולות זוכים:
להעמיק את עולם הערכים
להעשיר את עולם המושגים
להתחבר לזהות היהודית
להכיר אנשי מפתח בחברה הישראלית
להשפיע על הקהילה סביבם 
לשנות את השיח החברתי
לבנות חברה פלורליסטית וסובלנית

מבנה של סדנא לעו"ד המופיעים בבית משפט

דוגמא לנושאים שיילמדו בסדנאות מהסוג הזה – המחלוקת ככלי מינוף ולא כאיום; 'אוקימתא'- לימוד השיטה התלמודית לבניית והצגת טיעון המתמודד עם תקדימים וחקיקה שנראים מנוגדים לטיעון; איך לדבר כך שאחרים יקשיבו- על דיני תוכחה.

מבנה של קורס העשרה 

ניתן לבחור מתוך מגוון של נושאים. להלן דוגמא לנושאים שיילמדו בקורס בנושא דיבור ומחלוקת בחיי אדם וארגון -  בין דיבר יוצר לדיבור הורס, רכילות ולשון הרע וכוחם, 'שיימינג', אמת, שקר ומה שביניהם, תוכחה (ביקורת ומשוב), דיבור של מחלוקת וסוגי מחלוקות, מחלוקת דיאלוגית מצמיחה, סמכות והיררכיה בתוך מחלוקת, גבולות הפלורליזם והדיאלוג.

צרו קשר - קולות לעורכי דין

Thanks for submitting!

bottom of page