top of page

קולות ברשויות המקומיות - להתמודד עם אתגרי    TBL הרשות והצוות באמצעות שיטת 

מה זה "קולות ברשויות המקומיות" ולמה אנחנו צריכים את זה?

"קולות ברשויות המקומיות" הוא תהליך עומק שעוברים מקבלי ההחלטות הרלבנטיים ברשות, נבחרי הציבור או הצוות המקצועי הבכיר, במטרה לקדם משמעותית את התמודדותם עם מגוון סוגיות ואתגרים המשמעותיים להצלחתם והצלחת הרשות. התהליך נותן מענה לאתגרים מגוונים ובהם: הבנת עומק של חזון הרשות, שיפור משמעותי בתקשורת הפנים ארגונית ובאיכות עבודת הצוות, הפיכת מחלוקות ברשות ובצוות למשאב, פיתוח המדיניות החינוכית והחברתית של הרשות, דילמות אתיות וערכיות, בניית אמון.


 

מהי שיטת ה TBL – Text Based Learning?

TBL היא שיטה ייחודית שפותחה בעמותת קולות, המסייעת לארגונים ורשויות מקומיות להתמודד עם אתגרים מגוונים. השיטה משלבת לימוד פלורליסטי ודיאלוגי השואב השראה מהמסורת הבית מדרשית, עם דינמיקה קבוצתית. בלימוד משולבים טקסטים מארון הספרים היהודי עם מקורות מגוונים נוספים.

מי אנחנו?

קולות היא עמותה ללא מטרות רווח העובדת עם ארגונים ואנשים המעצבים את פני החברה הישראלית, על מנת ליצור חברה ערכית ורבת פנים אשר נטועה בעבר, רואה פני אדם וצופה אל העתיד. מתוך אמונה שהשלטון המקומי הוא אחד מסוכני השינוי המשמעותיים ביותר בחיינו, הקמנו קבוצות של בכירי השלטון המקומי, כולל ראשי רשויות ומנכ"לים, ושל מנהלי אגפי חינוך ורווחה, ואנו מלווים צוותים בכירים ברשויות באתגרים שונים. הקליקו כאן לשמוע כמה מבוגרינו מספרים על החוויה.

 

בשורה התחתונה – מה התועלות לרשות?

התמודדות מעמיקה עם האתגרים שסומנו בראשית התהליך. + שינוי משמעותי לטובה במערכות היחסים ובתקשורת הפנים-ארגונית כולל שיתוף פעולה בין אגפים ומחלקות. + מינוף מחלוקות ברשות ובצוות לכלי עבודה מצמיח. + הכנסת שפה ערכית מעמיקה לשיח הרשותי. + פיתוח מקצועי ופיתוח מנהלים + פעילות העשרה מרכזית ומעניינת כחלק מההשקעה בעובדי הארגון.

מהי מסגרת הליווי?

אורך וכמות המפגשים נקבעים על-פי יעדי התהליך וניתן לקיים מסדנה חד-פעמית, דרך סדרת מפגשים קצרה ועד ללימוד מעמיק לאורך כל שנת העבודה. בחלק מהתהליכים מתקיימים גם סיורים וסמינרים הכוללים לינה.

איך אפשר לשמוע יותר?

לתיאום פגישה או שיחה עמנו צרו קשר באמצעות הטופס מטה או בטלפון 08-6839399

צרו קשר - קולות ברשויות המוקומיות

Thanks for submitting!

bottom of page