top of page

 
היצע קורסים קצרים
לבוגרי קולות ולקהל הרחב
להרשמה ניתן ליצור קשר עם המשרד בטלפון 08-6839399
(שלוחה 1 - ליאור) / 054-8639375
או במייל: kolot@kolot.info   

קרוס קצר ליאור תמונה מעודכנת.jpg

 קורס קצר מקוון

ערפל. קדושה. התגלות. גאולה.

(לא מה שחשבתם)

בהנחיית ליאור טל שדה

7.7.2021- ימי ד'

homePageElement02.png
פרסום קורס קצר ליאון עם תמונה.jpg

קורס קצר מקוון

'פיתוי, מגפות,לוינס והתלמוד':

בעקבות קריאות תלמודיות של עמנואל לוינס שנוגעות בנבכי הנפש ובאחריות הקולקטיב

בהנחיית ליאון וינר דאו

2.5.2021 - ימי א'

homePageElement02.png
Copy of Purple and Yellow Illustrative M

קורס  מקוון

'מהתלמוד אל עמנואל לוינס' -

בעקבות רעיונות קיומיים וחברתיים בחז"ל ובפרשנות של לוינס

בהנחיית ליאור טל שדה

19.01.2021 - ימי ג'

פרסום קורס קצר שיר השירים.jpg

קורס קצר מקוון

'אני לדודי ודודי לי' -

שיר השירים

בשיח עם השירה העברית

בהנחיית אילנה ביטון

3.2.2021 - ימי ד'

Copy of Purple and Yellow Illustrative M

קורס קצר מקוון

'ארבעה סיפורים גדולים

בתלמוד הבבלי' -

בהנחיית דודו ליברמן

2.3.2021 - ימי ג'

הרישום הסתיים
תפילה רגב קורס קצר מקוון.jpg

קורס קצר מקוון

לשיר אל שמים מעורפלים -

תפילה בעולם של ספק וחילון

בהנחיית רגב בן דוד

25.11.2020 - ימי ד'

bottom of page