היצע קורסים קצרים

לבוגרי קולות ולקהל הרחב

להרשמה ניתן ליצור קשר עם המשרד בטלפון 08-6839399

(שלוחה 1 - ליזה/ שלוחה 2 - יעל) / 054-8639375

או במייל: kolot@kolot.info   

קורס קצר מקוון

'אני לדודי ודודי לי' -

שיר השירים

בשיח עם השירה העברית

בהנחיית אילנה ביטון

3.2 - ימי ד'

קורס  מקוון

'מהתלמוד אל עמנואל לוינס' -

בעקבות רעיונות קיומיים וחברתיים בחז"ל ובפרשנות של לוינס

בהנחיית ליאור טל שדה

19.1 - ימי ג'

קורס קצר מקוון

'ארבעה סיפורים גדולים

בתלמוד הבבלי' -

בהנחיית דודו ליברמן

2.3 - ימי ג'

קורס קצר מקוון

לשיר אל שמים מעורפלים -

תפילה בעולם של ספק וחילון

בהנחיית רגב בן דוד

25.11 - ימי ד'

©2019 by www.kolot.info. Proudly created by Shlomy Aviram 

קולות - ממעשה ללימוד למעשה (ע"ר) 580301299