top of page
bckground parashatldpi.png

פרופ' דינה אטיאס היא מנהלת המכון ההמטולוגי-אונקולוגי בבי"ח בני ציון.

במסגרת הליווי האישי עם המנחה ברוך ברנר, בוחנת דינה גישות מתוך מקורות היהדות להתמודדות עם סוגיות מוסריות ואתיות מורכבות העולות במסגרת עבודתה ביחסי מטפל-מטופל.

במהלך הליווי יזמה סמינר לרופאי המכון, לפיתוח גישות שונות להתמודדות עם דילמה אתית מורכבת שעלתה בבית החולים- האם יש לתת טיפול בכפיה לקטין חולה סרטן? אחת הגישות שנבחנו בסמינר להתמודדות עם הקונפליקט שבין האוטונומיה של החולה מול חובת הרופא, התבססה על מקורות היהדות בהנחייתו של ברוך ברנר.

דינה אטיאס.jpg

פרופ' דינה אטיאס

מנהלת המכון ההמטולוגי, בי"ח בני-ציון

bottom of page