top of page
bckground parashatldpi.png

מטרת הפרוייקט

ליצור מודל שמשלב בצורה מאוזנת וסבירה יעדים כלכליים וחברתיים. לא להפריד בין עשיה קהילתית ועשיה כלכלית אלא לשלב ביניהן ובכך לאזן בין העקרונות של מקסום תועלת וערבות הדדית. 

למה?

כי חשוב לנו לעצב ולבנות עתיד טוב יותר עבור צעירים ולהראות שניתן להיות כלכלי וחברתי ביחד.

איך?

רכישה מסיבית של נכסים לדיור בר השגה, משיכת צעירים, מילגות קיום וחללי עבודה לאמנים, יזמים ועסקים קטנים, הקמת מרכזי תרבות ופנאי, פעילות קהילתית, שיתוף פעולה עם התושבים הותיקים והעיריה.

מה?

פרויקט התחדשות עירונית בדרום תל-אביב שמשפיע בתחום הנדל"ן, התרבות, הקהילה, החינוך והאומנות.

החיבור היהודי

הליווי האישי בחממה, עם המנחה ליאור טל, בוחן את ההבטים הערכיים של ההחלטות העסקיות במטרה לבנות עסק למטרות רווח שיש לו גם מטרות חברתיות, וליצור מודל של חברה עסקית שפועלת בצורה צודקת, מצמיחת חיים ובעלת משמעות בעולם במאה ה-21.

ללימוד עם המנחה שלי בחממה יש תרומה משמעותית לדיון בדילמות הערכיות שלי בעסק. חלק מהדיונים הערכיים עם השותפים שלי אפילו לא היו מתרחשים אלמלא הלימוד עם ליאור טל. ההחלטות שלי היום בעסק הרבה יותר עמוקות ורציניות

הקטע שלך

"… להעדיף להיות בעל ישות במקום להיות בעל קניין. זוהי משמעותה של ההתעלות על החמדנות והאנוכיות. עקרון אחר, המקובל על כל ההומאניסטים הראדיקליים, הוא שלילת כל עבודת-אלילים ומלחמה בכל גילוייה. עבודת אלילים היתה בעיני נביאי ישראל סגידת האדם למעשה ידיו. על ידי כך נעשה האדם עבד לחפץ דומם, ולבסוף הופך הוא עצמו לחפץ דומם. האלילים בם לחמו הנביאים, היו אלילי עץ ואבן, אילנות ובמות. בימינו האלילים הם המנהיגים, המוסדות, ובמיוחד המדינה, האומה, הייצור, החוק והסדר, וכל יצירי כפיו של האדם. השאלה העיקרית אינה, אם אדם מאמין באלוהים, אלא אם הוא שולל את האלילים. מה שנקרא ניכור כיום, הוא מה שנקרא עבודת אלילים בתנ"ך. משמעה השתעבדותו של האדם לדברים שהוא יצר ולתנאים בהם יצר אותם. לעומת כל הדברים המפרידים בין מאמינים לבלתי מאמינים, יש להם מכנה משותף אחד, אם הם נאמנים לעצמם, והוא המלחמה המשותפת באלילות, ההכרה העמוקה  כי אסור שדבר או מוסד כלשהו יבוא במקום האלוהות, או בניסוח לא דתי, יבוא למלא את המקום השמור ל"אין".

(מתוך "מהפכת התקווה" של אריך פרום)

דויד שרז.jpg

דוד שרז - Venn

דוד שרז, בעל תואר ראשון בכלכלה ופילוסופיה, תואר שני בחינוך ותעודת הוראה. עוסק ביזמות בתחום חברתי-כלכלי ובחינוך. יחד עם שותפיו וחבריו מתקופת השירות הצבאי בסיירת מטכ"ל, חן אבני ואור בוקובזה, הקים חברה אשר יוזמת עסקים חברתיים ומשלבת בין נדל"ן מניב, הקמת קהילות עירוניות ו-micro finance לעסקים קטנים בדרום תל אביב.

 

david.sherez@gmail.com

נפתח האנגר 23– מתחם עשייה ומשרדים משותפים הממוקם בשכונת שפירא בדרום תל אביב. ההאנגר נוצר והוקם מתוך הבנה של הכוח שבקהילה בעלת אינטרסים משותפים. מוזמנים לסיור במקום!

01.09.2015

 

האנגר 23 - שכונת שפירא

בית הקפה הראשון במסגרת פרויקט קהילה עירונית-קפה גצל– נפתח בשכונת שפירא. בואו לפרגן ולקפה (ויש גם אוכל טוב)!

24.04.2015

קפה גצל - שכונת שפירא

bottom of page