top of page
bckground parashatldpi.png

דניאל מרון, אחראי במשרד החוץ על התכנים המשמשים את ההסברה הישראלית באו"ם ובאירגונים מיוחדים אחרים. הליווי שלו עם המנחה דוב ברקוביץ, מתמקד במקורות יהודיים העוסקים ביסודות האתיים והמוסריים בתרבות היהודית בהקשר לסוגיות דיפלומטיות הרלוונטיות לתפקידו המקצועי, זאת במטרה להעצים את ההסברה הישראלית.

"על רקע הביקורת הגוברת כלפי ישראל בעולם וקמפיין ה- BDS שנועד להטיל על ישראל סנקציות בין לאומיות, יש חשיבות רבה להסברה ישראלית טובה שתכלול גם הסתמכות על התרבות היהודית, על מנת לשקף את הערכים המוסריים הגבוהים שלנו מדורי דורות. אני מפיק המון מהליווי האישי של דוב ברקוביץ, שחושף אותי למקורות יהודיים המסייעים לי להתמודד עם סוגיות ההווה בעבודתי."

דניאל מרון.jpg

דניאל מרון

רח"ט אום וארגונים מיוחדים במשרד החוץ

bottom of page