top of page
טופס הגשת מועמדות
המגזר אליו את/ה משתייכ/ת
אורח חיים
תחום עיסוק
כיצד נודע לך על תכנית זו של קולות?
באילו ימים בשבוע תעדיף/י ללמוד?
באיזו מתכונת תעדיף/י ללמוד?

תודה על הגשת מועמדותך לתכנית העמיתים ה- 23, להשלמת התהליך יש לשלוח קו"ח בעברית ותמונת פנים באמצעות קישור זה.

bottom of page