טופס הגשת מועמדות
המגזר אליו את/ה משתייכ/ת
אורח חיים
תחום עיסוק
כיצד נודע לך על תכנית זו של קולות?
באילו ימים בשבוע תעדיף/י ללמוד?
באיזו מתכונת תעדיף/י ללמוד?

©2019 by www.kolot.info. Proudly created by Shlomy Aviram 

קולות - ממעשה ללימוד למעשה (ע"ר) 580301299