top of page
bckground parashatldpi.png

קווה פיתח ומנחה במסגרת החממה, תוכנית לימוד מעמיקה לבכירים העוסקים במסגרת תפקידם המקצועי בהסברה, דיפלומטיה ויחב"ל ומייצגים את מדינת ישראל בפני גורמי חוץ שונים. הפרויקט מלווה בחממה ע"י ד"ר משה מאיר.

התוכנית מאפשרת לאנשי המקצוע להתמודד עם אתגרי השעה המורכבים באמצעות ניתוח טקסטים מארון הספרים היהודי העוסקים בדיפלומטיה, יחב"ל ותרבות יהודית בקונטקסט עכשווי ורלוונטי ולפתח גישות חדשות ופריימינג חדש לאתגרים אלו.

בין הנושאים בהם עוסקת התוכנית:

  • "השגרירים הקדומים" – נשיאי ישראל בדיאלוג עם קיסרי רומא.

  • "כי האדם עץ השדה" – חוקי מלחמה באסלאם, ביהדות ובנצרות.

  • "מדינה שכולה נשים" – תיאור ביקור אלכסנדר מוקדון במזה"ת ובאפריקה.

  • "ואנוכי כבד פה" – אתגרי משה רבנו ביציאה לשליחות.

  • "יבנה וחכמיה" – שליחותו של ר' יוחנן בן זכאי בעת המצור על ירושלים.

  • "אב המון גויים"- אברהם מול מלכי האזור בקוראן, בתנ"ך ובברית החדשה.

  • "לא ישא גוי אל גוי חרב" – שבת, כשרות וחזון השלום באחרית הימים.

מחזור ראשון של התוכנית נפתח במשרד החוץ לסגל דיפלומטי.

 
לסיקור תוכנית מקור דיפלומטי ב- Jerusalem Post לחצו כאן.

מקור דיפלומטי.jpg

קווה שפרן 

קווה שפרן שימש ככתב מדיני בגל"ץ וכמפקד בית הספר הצבאי לתקשורת בדובר צה"ל. מגיש ברדיו ובטלוויזיה. מנחה קבוצות לימוד ליהדות חילונית ומגיש 'קווה לטוב' על יהדות ושירה עברית בגלי צה"ל.

bottom of page