top of page

קול פנימי 

המסלול האישי, ליווי והעמקה בתהליך של מנחה עם לומד/ת
עבור מובילים ויזמים חברתיים בלימוד אינטימי עם אחד/ת המנחים. הלימוד יתעצב תוך כדי תנועה כפועל יוצא של הדיאלוג. זהו מסלול ייחודי, בו פוגשים אתגרים מקצועיים לצד דילמות מוסריות.

הקול הפנימי בקולות הוא מסלול מיוחד למקבלי החלטות, ליזמים ולמובילים חברתיים,
אשר מייצר תהליך של לימוד אינטימי עם אחד/ת מהמנחים שלנו.
הלימוד מוכוון על-ידי האתגרים עימם מתמודד/ת הלומד/ת
ומתעצב תוך כדי תנועה כפועל יוצא של הדיאלוג בין הלומד/ת למנחה.

זהו מסלול ייחודי בו פוגשים אתגרים מקצועיים בצד דילמות מוסריות והכל בהתאמה אישית.

סוג זה של (TBL (Text Based Learning הוא שיטה ייחודית שפותחה בקולות,
המורכבת מלימוד דיאלוגי ופלורליסטי השואב השראה מהמסורת הבית מדרשית,
עם תיאוריות למידה ודינמיקה קבוצתית עכשוויות.
בלימוד משולבים טקסטים מארון הספרים היהודי עם מקורות מגוונים נוספים.

אודות

"לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם

(מסכת סנהדרין פרק ד, משנה ה).

 

קולות היא עמותה המלווה ארגונים ואנשים הלוקחים
חלק משמעותי בעיצוב פני החברה בישראל,
על מנת לתרום ליצירת חברה ערכית ורבת פנים,
נטועה בעבר, רואה פני אדם וצופה אל העתיד.
אנו עובדים עם קבוצות בכירים שאנו מגייסים וממיינים,
עם צוותים מובילים בארגונים ועם יזמים ומובילים חברתיים במסלול אישי.

מטרה 

ליווי בהתאמה אישית

תוכנית לימוד מותאמת אישית המבוססת על תנועה של
'ממעשה ללימוד למעשה' (practice to study to practice)
ומאפשרת התמודדות חדשנית עם אתגרים קונקרטיים של חיי המעשה.
האתגרים מוגדרים על ידי היחיד או הארגון
ואליהם מותאמים מקורות יהודיים המהווים בסיס ללמידה.
הלימוד והדיאלוג שמתפתח במעבר בין הטקסט לנושא המטופל,
הן באמצעות מתודת החשיבה הבית מדרשית והן בהיבט התוכני-ערכי,
מאפשרים בחינה מחודשת ומסגור מחדש (ריפריימינג) של האתגרים ודרכי הפעולה.

הליווי בהתאמה אישית הוא תצורת למידה ייחודית,
המשלבת את שיטת החברותא הבית מדרשית עם שיטות ליווי עכשוויות,
ומאפשרת ללומד התמודדות עם מגוון דילמות ואתגרים
תוך מחויבות משותפת להגברת תובנות והישגים.
תהליך הליווי מאפשר העצמת העשייה והייעוד בד בבד עם העצמה אישית
וייחודו בשילוב בין השפה הבית מדרשית לשפה המקצועית של העמית.
הליווי כפוף לקוד האתיקה של מנחי הליווי בהתאמה אישית בקולות.

כלים

נטוורקינג

לומדי ובוגרי הקול הפנימי מצטרפים לקהילת לומדי ובוגרי קולות
המונה מעל 3000 סוכנות וסוכני שינוי בחברה הישראלית,
ומוזמנים להיעזר ברשת בוגרים זו לקידום יוזמות, "פתיחת דלתות",
יעוץ, מציאת שותפים אסטרטגיים וכד'

קהילה ותמיכה
ליווי בשלבי הפרוייקט השונים ע"י צוות המנחים וחברות בקהילת הבוגרים,
הנפגשת למפגשים עיתיים לצורך לימוד, שיתוף והעשרה.

חשיפה ופרסום
אנו עושים שימוש בכלים שיווקיים וביחסי ציבור לפרסום
וחשיפת היוזמות בתוך מעגלי קולות ומחוצה להם.

המסגרת מותאמת באופן אישי ללומד/ת,
כאשר בדרך כלל מדובר ב-30 שעות לימוד הפרושים על פני 15 מפגשים לאורך כחצי שנה.
עלות ההשתתפות משתנה על-פי כמות השעות ומיקום הלימוד.

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לשרית איציק-שפירא במייל: sarit@kolot.info

מסגרת 
הלימוד

bottom of page