top of page
bckground parashatldpi.png

לימוד שגרירים זרים

ארוע ראשון מסוגו לציון השנה החדשה נערך במשרד החוץ בשיתוף החממה של קולות ב- 21.9.15. לראשונה, ערך משרד החוץ בשיתוף החממה, לפני יום כיפור אירוע לימוד מיוחד לשגרירים הזרים המשרתים בארץ, על המשמעות של חגי תשרי במקורות ישראל. למעלה מ-30 שגרירים זרים ביניהם אלו של אנגולה, הודו, הפיליפינים, ספרד, סרי לנקה, זמביה, שוודיה, נורבגיה, בוסניה ועוד, חקרו יחדיו טקסטים יהודים בליווי מנחי קולות, דוב ברקוביץ וברוך ברנר.

באמצעות דיאלוג וניתוח המקורות העתיקים, קיבלו השגרירים כלים מעשיים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני דיפלומטים במאה ה-21. כך לדוגמה, באחד מסבבי הלימוד דנו השגרירים בתפקידו של השליח בעולם בהשראת סיפורו של יונה הנביא. סגנית שר החוץ, ח"כ ציפי חוטובלי ומרדכי בר-אור, נשיא 'קולות' נשאו דברים בפתיחת האירוע הייחודי.


דניאל מרון, רח"ט ארגונים בינ"ל במשרד החוץ, עמית בחממה של קולות ומיוזמי ומובילי האירוע: "המפגש עם השגרירים הזרים היווה הזדמנות מצוינת לחשוף את קהל הדיפלומטים המוצבים בישראל, לצד נוסף של התרבות הישראלית. במפגש ניהלנו רב-שיח ער על טקסטים שונים של היהדות, תוך התכתבות עם המציאות הדיפלומטית העכשווית. דוגמא לכך היה דיון על מוטיב המים במסורת היהודית וההתמודדות הקבועה של ישראל עם סוגיות הקשורות למים: בצורת, מדבור ונושאים אחרים. כל זאת תוך חיבור לטכנולוגיות המתקדמות שישראל מפתחת בתחום זה."

bottom of page