©2019 by www.kolot.info. Proudly created by Shlomy Aviram 

קורס קצר- 

המהפכות השקטות של הרמב"ם

ניתן ליצור קשר עם המשרד בטלפון 08-6839399

(שלוחה 1 - ליזה/ שלוחה 2 - יעל)  או במייל: kolot@kolot.info   

בהנחיית ליאור טל שדה,

בימי א' :  23.2, 1.3, 8.3, 15.3 בשעות: 19:00-21:00

הרמב"ם (1138 – 1204) נחשב לאחד מגדולי הפוסקים, הפרשנים וההוגים בתולדות היהדות. בתוך פסיקותיו, פרשנותו ובעיקר בפילוסופיה שלו, יצר הרמב"ם מהפכות של ממש במחשבה ובאמונה היהודית. חלק מהמהפכות הללו הצליחו לחדור לתפיסות ההמון ורובן נסתרות עד היום מרובו הגדול של הציבור. במהלך הקורס נעמוד על חלק מקווי היסוד במחשבת הרמב"ם ונתמקד במהפכות השקטות שיצר וברלבנטיות שלהן לימינו ולחיינו.

להלן נושאי המפגשים –

מפגש ראשון - הוצאת אלוהים מהעולם והעצמת האדם (על המסורה, הנבואה, בחירה חופשית והשגחה)

מפגש שני - המאבק בעבודה זרה והרלבנטיות שלה לימינו ועיון במושגי האהבה והיראה ברמב"ם

מפגש שלישי - על צדקה, חסד והתפיסה החברתית של הרמב"ם

מפגש רביעי – הרוע בעולם ומשמעות החיים לפי הרמב"ם