60 שניות על ערך יהודי המשמעותי לימים אלו,

מפי דוד אזולאי - ראש המועצה המקומית מטולה,

המשתתף בתוכנית המובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת

©2019 by www.kolot.info. Proudly created by Shlomy Aviram 

קולות - ממעשה ללימוד למעשה (ע"ר) 580301299