top of page

60 שניות על ערך יהודי המשמעותי לימים אלו,

מפי דוד אזולאי - ראש המועצה המקומית מטולה,

המשתתף בתוכנית המובילים בשלטון המקומי - בונים חברת מופת

bottom of page