שולחנות עבודה

שולחן העבודה הוא קבוצת חשיבה ממוקדת, בת 3-6 מפגשים, הנבנית סביב אתגר או דילמה מקצועית של יו"ר השולחן. במסגרת השולחן מתקיים לימוד בית מדרשי בהנחיית מנחה/ת קולות המותאם באופן ייחודי לנושא השולחן ומכוון תוצר יישומי.

יו"ר השולחן הוא בוגר/ת קולות, אשר האתגר ממוקד בליבת עשייתו/ה החברתית ו/או המקצועית. כינוס יתר חברי השולחן יתבצע בהתאם לסוגיה הנבחרת, כאשר באפשרות היו"ר להציע משתתפים נוספים, שאינם בוגרי קולות.

 

להגשת בקשה להקמת שולחן עבודה

 

ניתן להיעזר בנו לצרכי לרישות עם בוגרים/ות בפרופיל מסויים גם שלא במתכונת זו וללא ליווי מנחה באמצעות פניה ל- kolot@kolot.info.

שולחנות עבודה

בלכתך בדרך – עיצוב טקס יום הזיכרון לנספים בדרך מאתיופיה לסודן

יו"ר השולחן: נטע כפרי ודפני מיושוב, מנחה: תדהר גוטמן

איך בונים ספינה - הנעת אנשים לפעולה

יו"ר השולחן: ינון שרז, מנחה: צבי גילת