תודה!

קולות משקיעה מאמצים רבים בהכשרת מנהיגות בישראל ובהקניית ידע וערכים יהודים הרלוונטיים לחיי היומיום בישראל.
תרומתך תסייע לנו להמשיך בעבודתנו לקראת חברה ראויה, מוסרית וטובה יותר, בחיזוק זהות ובאימוץ חברתי של ערכי מוסר יהודיים. אנו מודים לך על שותפותך ותמיכתך בקולות.

©2019 by www.kolot.info. Proudly created by Shlomy Aviram 

קולות - ממעשה ללימוד למעשה (ע"ר) 580301299