top of page

תודה!

קולות משקיעה מאמצים רבים בהכשרת מנהיגות בישראל ובהקניית ידע וערכים יהודים הרלוונטיים לחיי היומיום בישראל.
תרומתך תסייע לנו להמשיך בעבודתנו לקראת חברה ראויה, מוסרית וטובה יותר, בחיזוק זהות ובאימוץ חברתי של ערכי מוסר יהודיים. אנו מודים לך על שותפותך ותמיכתך בקולות.

לתרומה - לחץ/י כאן
bottom of page