top of page

"ושאינו יודע לשאול, את פתח לו" -

קלפי שיתוף ושיח לכבוד חג הפסח

 

עיקר ליל הסדר הוא השאלות, אלו של הילדים, אלו של המסובין ו"זה שאינו יודע לשאול, את פתח לו".

 

אנו מזמינים אתכם להרחיב את השיחה סביב השולחן (הפיזי או המקוון) בעזרת קלפי השיתוף לפסח. הקלפים ערוכים לפי נושאים שונים הקשורים בחג ובערכיו השונים, בכל נושא תמצאו מספר שאלות לשיחה משותפת.

חלק מהשאלות מתאימות להיכרות, אפשר לבחור שאלה ולבקש מכל המסובין לענות עליה או לחלק לכל אחד ואחת מהמסובין קלף עם שאלה אחרת. חלק מהשאלות מאפשרות ליצור שיחה אישית ואינטימית יותר בין המסובין. אם קוראים את ההגדה, אפשר בכל פעם שמגיעים למושג הרלוונטי להציג למסובין את השאלות הנוגעות לאותו מושג ולהעמיק את השיחה עליו.

 

מקווים שיאפשרו לכולנו להרחיב את השיחה ואת הלבבות, גם בימים אלו ומאחלים חג שמח!

ברכה פסח.jpg
bottom of page